Редакційна колегія

Головний редактор

Оксана Зелінська — доктор філологічних наук, доцент (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини)

Заступник головного редактора

Тетяна Тищенко — кандидат філологічних наук, доцент (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини)

Відповідальний секретар

Василь Денисюк — кандидат філологічних наук, доцент (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини)

Редакційна колегія

Марія Борцюх — кандидат філологічних наук, доцент (Університет Марії Кюрі-Склодовської, Польща);

Юрай Гладкий — кандидат філологічних наук, доцент (Трнавський університет, Словаччина);

Павло Гриценко — доктор філологічних наук, професор (Інститут української мови НАН України);

Андраш Золтан — доктор філологічних наук, професор (Будапештський університет імені Лоранда Етвеша, Угорщина);

Валентина Коваль — доктор педагогічних наук, професор (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини);

Володимир Коваль — доктор філологічних наук, професор (Гомельський державний університет ім. Ф. Скорини, Республіка Білорусь);

Ірина Кучеренко — доктор педагогічних наук, доцент (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини);

Тетяна Лопушан — кандидат філологічних наук, доцент (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини);

Лідія Мамчур — доктор педагогічних наук, професор (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини);

Любов Пархета — кандидат педагогічних наук, доцент (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини);

Володимир Погребенник — доктор філологічних наук, професор (Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова);

Дорота Рембішевська — доктор філологічних наук, професор (Інститут славістики Польської академії наук, Польща);

Валентина Розгон — кандидат філологічних наук, доцент (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини);

Оксана Тимко-Дітко — доктор філологічних наук, професор (Загребський університет, Хорватія);

Любов Фроляк — доктор філологічних наук, професор (Університет Марії Кюрі-Склодовської, Польща);

Наталія Цимбал — кандидат філологічних наук, професор (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини).