Головна сторінка

«Філологічний часопис» – це міжнародне періодичне друковане видання, присвячене актуальним проблемам лінгвістики, літературознавства, методики навчання фахових дисциплін. Часопис виходить двічі на рік – у травні та в листопаді. У полі зору дослідників – актуальні проблеми лексикології, лексикографії, граматики, історії мови, діалектології, ономастики, лінгвістики тексту, історії української літератури, світової літератури, а також методики навчання фахових дисциплін. Читацька аудиторія часопису – мовознавці, літературознавці, аспіранти, студенти, учителі.